تابلوسازی اهواز آریاز با بیش از 10 سال سابقه درخشان در امور طراحی ، ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغات محیطی با جدید ترین متد روز دنیا در خدمت شما مشتریان گرامی میباشد.آریاز با بهره گیری از توان بالای طراحان گرافیست بهترین طرح ها را برای شما خلق میکند و به شما ارائه می دهد و مهندسان و مجریان توانمند واحد تابلو سازی آریاز کار را برای شما به بهترین شکل ممکن و به نحو احسن اجرا می نمایند.کیفیت برتر در پروژه های مختلف تابلو سازی و رضایت مشتریان از امتیازات واحد تابلو سازی آریاز است.ما برآنیم که به کسب و کار شما رونق ببخشیم و برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را به کار میبندیم و برای رسیدن به هدف همراه شما هستیم و تا رسیدن به بهترین نتیجه از تلاش باز نمی ایستیم.

جهت مشاوره و سفارش با شماره 09902614744 تماس بگیرید.

تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه
تابلوسازی اهواز | تابلو چلنیوم | تابلو تبلیغاتی | تابلو ساز حروف برجسته مغازه

 

تابلوسازی اهواز

اهواز از شهرهای صنعتی ایران است و یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران و همچنین با توجه به موقعیت استان خوزستان، صنایع مختلفی در آن فعال هستند که برخی از این صنایع در سطح ملی و جهانی حسن شهرت فراوانی دارند. طبیعتاً این صنایع مختلف و کسب و کارهای موفق در اهواز نیاز به تبلیغات مناسب و در شأن خود دارد تا بیش از پیش هویت برند خود را تقویت کرده و بتوانند بازارهای خود را توسعه دهند. از ابزارهای تبلیغاتی که کارآفرینان و تجار اهوازی و خوزستانی عزیز باید به آن توجه ویژه‌ای کنند،تابلو تبلیغاتی است که برند شما را بیشتر در معرض دید مردم قرار خواهد داد.تابلو چلنیوم، تابلو نمای کاپوزیت، تابلو فلکسی و … از خدمات کلینیک مشاوره تبلیغات آریاز است که کسب و کارها و سازمان‌های اهواز و خوزستان ارائه می‌شود.

 

مزایای تابلو تبلیغاتی در اهواز

مزیت استفاده از تابلو تبلیغاتی تنها به چند مورد مشخص محدود نمی شود. بلکه این ابزارهای به ظاهر ساده قدرتی شگرف در جلب توجه مردم دارند. بی تعارف باید گفت اولین موضوعی که بعد از راه اندازی هر کسب و کاری به آن بر می‌خوریم، تبلیغات و چگونگی معرفی برند به مشتری است.

هر فردی که کار تازه ای را ایجاد می کند، کار او هر ماهیتی هم که داشته باشد، خواه ناخواه با معظل تبلیغات درگیر می شود. صنعت تبلیغات به قدری اهمیت پیدا کرده که به مطالب آموزشی در دانشگاه ها نیز راه یافته و نیاز به نیروی کار متخصص دارد.

اگر به تازگی مغازه ای را افتتاح و یا کسب و کاری را ایجاده کرده اید و به دنبال تبلیغات گسترده هستید، باید بگوییم که از اصلی ترین کارها برای شما استفاده از تابلوهای تبلیغاتی است. برخی از افراد گمان می کنند که تابلوها و بنرهای تجاری و تبلیغاتی، هزینه بر بوده و نیازی نیست که از آن استفاده کنند. اگر شما هم همین تفکر را دارید پس با ما همراه شوید تا از موضوعات مهم این حوزه اطلاع پیدا کنید.

امروزه تابلوسازی نقش مهمی در تبلیغات محیطی را ایفا می‌کند، چرا که در کنار سایر روش‌های جدیدی که وجود دارد، تابلوسازی می‌تواند یکی از بخش‌های مهمی باشد که هر کسب و کاری به آن نیاز دارد تا به چشم مخاطب خود بیاید.

 

برخی از مهم‌ترین فواید تابلو تبلیغاتی عبارت است از

 

 • قرارگیری در معرض دید مخاطب
 • افزایش خرید
 • برقراری رقابت سالم
 • نصب تابلوهای مدرن
 • تبلیغات ۲۴ ساعته
 • هزینه‌های مقرون به صرفه

 

طراحی تابلو تبلیغاتی در اهواز

تکنیک ها و نکات طراحی تابلو، به لطف تأثیر آنها بر افزایش عملکرد و بازدهی تابلو، همواره توسط طراحان و بازاریابان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه تابلو شما کارایی لازم را داشته باشد ، لازم است که به این ایده های نوآورانه در طراحی تابلوهای تبلیغاتی و نحوه استفاده بهتر از آنها توجه فرمائید.

تابلو های تبلیغاتی ابزاری هستند که از آنها در طراحی بصری و بازاریابی استفاده می شود.به زبان ساده ، هنگامی که یک تابلو تبلیغاتی، طراحی و ساخته می شود بسته به رویکرد طراح می تواند این تابلو خودنمایی کند و یا ساده به نظر برسد.

در حالت اول ، وقتی که این تابلو به خوبی دیده می‌شود، به احتمال زیاد در طراحی آن از تکنیک های مختلف طراحی تابلو استفاده شده تا تابلو را به بهترین شکل ممکن نشان دهد.

اصول اساسی طراحی یک تابلو تبلیغاتی خوب بسیار ساده است. تابلوی شما باید حتی از راه دور قابل خواندن باشد ، باید در مکانی قابل مشاهده قرار بگیرد و باید در روز و شب کاملا قابل رویت باشد.

اما برای تأثیرگذاری بیشتر تابلو خود ، باید رویکرد خلاقانه تری داشته باشید و از این ایده های کاربردی در طراحی تابلو استفاده کنید.

جهت مشاوره و سفارش با شماره 09902614744 تماس بگیرید.

 

پرکاربرد ترین تابلوها که در تابلوسازی در اهواز استفاده‌ می شود عبارتند از:

 

 • تابلو چلنیوم
 • تابلوهاي پلاستيكي
 • تابلوهای فلزی
 • تابلو نمای کامپوزیت
 • تابلوهای LED
 • روان
 • تابلو فلکسی اهواز
 • تابلوهای رینگی
 • تابلو سازي با لامپ هاي نئون
 • تابلوسازي بك لايت
 • تابلوسازی در اهواز در اصل یک حرفه تبلیغات محیطی و سالنی است که رابط میان صاحبین مشاغل و افراد جامعه می‌باشد.

 

ساخت تابلو حروف برجسته در اهواز

این نوع تابلوسازی نسل جدیدی از تابلوهای تبلیغاتی میباشد که از متریال چلنیوم و پلکسی گلاس ساخته شده که چند سالی از ورود آن به صنعت تابلوسازی نمیگذرد ، لبه چلنیوم که اصلی ترین متریال تابلو میباشد نوعی آلیاژ آلومینیوم است که با نام اختصاری چلنیوم – وارد بازار تابلوسازی شده است .ساخت تابلو چلنیوم اغلب توسط دست پر توان استادکاران حرفه ای صورت میگیرد و با ظرافت بسیار انجام میشود.لایه رویه تابلو و بخشی که نور از آن عبور میکند، قسمت مهمی از تابلو محسوب میشودو از جنس پلکسی گلاس است ،برای زیرسازی تابلو که smd های نوری بر روری آن قرار میگیرد. از نوعی پلاستیک فشرده pvc استفاده میشود ، در حال حاضر این تابلو به دلیل مقاوم بودن و تنوع رنگی یکی از زیباترین نوع حروف برجسته میباشد و طرفداران بسیاری نیز دارد.

 

تابلو چلنیوم در اهواز

چلنیوم کلمه ی است که بر معنای خاصی دلالت نمی کند و عبارت درست و صحیح آن چنلیوم Channelium است که از دو کلمه ی چنل یعنی کانال و لیوم که مخفف شده ی کلمه ی آلومینیوم می باشد، تألیف یافته است.

 

سفارش ساخت تابلو چلنیوم اهواز

تابلوی چلنیوم به عبارت دیگر همان تابلو حروف برجسته است که در آن حروف به شکل برجسته نمایش داده می شوند.

این تابلو عبارت از صفحه و یا ورقه ای است که به شکل حروف برش می خورد، این صفحه معمولا اکرولیک است چرا که دارای رنگ های زیادی است و به راحتی هم می تواند نور را از خود عبور دهد.

بعد از برش دادن ورق اکرولیک دور آن را لبه می چسبانیم، حال این لبه یا لبه ی آلومینیومی ساده است و یا این که نوار مرسوم چلنیوم می باشد، این نوار با چسب یک دو سه باید چسبیده شود چرا که این چسب به سرعت خشک و مقاوم می شود، البته چون آلومینیوم خیلی سریع به سرما و گرما عکس العمل نشان می دهد، بنابراین یک نوار پلاستیکی دیگری در لبه ی چلنیوم کار شده و آن به پلکسی چسبیده می شود.

 

 • تابلو چلنیوم اهواز در کلینیک کسب و کار آریاز مدرن ترین و درخشان ترین تابلو های تبلیغاتی است.
 • این تابلو از جنس پلکسی گلس و سیستم روشنایی آن SMD و LED استفاده می شود.
 • برای زیر سازی این تابلو از نوعی پلاستیک فشرده PVC استفاده می شود.
 • شکل های مختلف این تایلو شامل تابلو چلنیوم ساده، ستاره ای، طلایی، کریستالی، دوبل، لترمکس و … پیاده سازی می شود.

جهت مشاوره و سفارش با شماره 09902614744 تماس بگیرید.

 

تابلو کامپوزیت اهواز | نمای کاپوزیت مغازه در اهواز

امروزه تابلو کامپوزیت در میان تابلوسازان اهواز در طیف وسیع و گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین اساس، در گوشه و کنار کشور استفاده از تابلو کامپوزیت و کامپوزیت به منظور اجرای نمای ساختمان های اداری، تجاری، شرکت ها، فروشگاه ها و مغازه ها بسیار مورد استقبال و توجه واقع شده است. ورق کامپوزیت به علت تنوع رنگ بالا برای زیرسازی تابلو برجسته مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تابلو نمای کامپوزیت در اهواز

برخورداری از وزن مناسب و سبک کامپوزیت آلومینیوم، سهولت در شکل پذیری، ماندگاری و دوام بالا، از مزیت های ورق کامپوزیت به شمار می آید. به همین جهت، اغلب قریب به اتفاق تابلوسازی ها حساب ویژه ای بر روی این محصول باز می کنند. همچنین تابلو کامپوزیت از نقطه نظر اقتصادی، از قیمت مقرون به صرفه و مناسب برخوردار می باشد. بر این اساس، بسیاری از صاحبان کسب و کار به سمت و سوی استفاده و اجرای نمای کامپوزیت متمایل شده اند.

قابلیت استفاده از این مدل تابلو با انواع حروف برجسته از قبیل تابلو راهنمای طبقات، تابلوهای تبلیغاتی، لایت باکس، نئون پلاستیک، استیل و تابلو چلنیوم، به عنوان تکمیل کننده امکان پذیر می باشد. در حال حاضر، طراحان سراسر کشور در پرتو استفاده از نرم افزارهای مختلف، طرح های متنوعی از تابلو کامپوزیت را به صورت سه بعدی در اختیار مشتریان قرار می دهند.

 امکان استفاده از ورق کامپوزیت برای کاربرد ترکیبی با سایر مصالح نمای ساختمان و ترمووود نیز وجود دارد. همچنین در کسب و کارهای مختلف و نمای مغازه ها، استفاده از کامپوزیت طرح سنتی، طرح سنگ، طرح چوب، دیوار پوش و سقف کامپوزیت در مقیاس وسیعی صورت می گیرد.

تنوع رنگی این ورقه ها یکی از دلایل عمده ی محبوبیت تابلو کامپوزیت به شمار می رود. معمولا تابلو هایی که توسط ورقه های کامپوزیت ساخته می شوند، هم در برابر باران و هم در برابر نور شدید خورشید، از مقاومت برخوردار می باشند.

 

نصاب تابلو در اهواز و خوزستان

تابلو سازی اهواز کلینیک مشاوره تبلیغات آریاز با در اختیار داشتن تمام امکانات لازم جهت اجرای خدمات تابلوسازی در اهواز از جمله نیروی مجرب و ماهر، توان اجرایی بالا، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و داشتن فضای مناسب (در اهواز) آماده ارائه خدمات تابلو سازی به همشهریان عزیز اهوازی و خوزستانی می باشد.
مشتریانی که به دنبال تابلوساز در اهواز و شهرهای خوزستان هستند دغدغه هایی دارند از جمله قیمت، کیفیت، ضمانت، طراحی زیبا و… که کلینیک کسب و کار آریاز با ارائه بالاترین کیفیت در اهواز پاسخگوی نیاز این دسته از مشتریان گرامی می باشد. لازم به ذکر است که دفتر آریاز در خیابان ادهم،بین رودکی و زند در شهر اهواز واقع شده و سهولت دسترسی را میسر میسازد.

 

آدرس تابلوسازی در اهواز

ما طی تجربه ای که سالها در زمینه ساخت تابلوهای حروف برجسته بدست آورده ایم نیاز کسب و کارها، برندها و سازمان های اهواز را شناسایی و با استفاده از جدیدترین دستگاه ها و تجهیزات ساخت تابلو تبلیغاتی این نیاز را برطرف کرده ایم. تمام مراحل مشاوره، طراحی، ساخت تابلو در دفتر و کارگاه آریاز واقع در اهواز، خیابان ادهم، بین رودکی و زند انجام میشود.

جهت مشاوره و سفارش با شماره 09902614744 تماس بگیرید.

 

قیمت ساخت تابلو اهواز

قیمت تابلو چلنیوم با در نظر گرفتن سه فاکتور تعیین می گردد:

 

 • متراژ محیطی
 • قطر قلم
 • پیچیدگی و سادگی طراحی ( تابلو با توجه طرح می تواند متریال بر باشد مقدار متریال لازم جهت ساخت حروف چلنیوم به نوع طرح وابسته بوده و در بعضی موارد با توجه به نوع طراحی متریال استفاده شده افزایش خواهد یافت)

در ضمن آپشن های که با انتخاب آنها در افزایش قیمت تابلو چلنیوم موثر بوده  و در هنگام سفارش میبایست به آن توجه نمود عبارتند از:

 

 • نوراندریک
 • پانچ رویه حروف (پلکسی)
 • پانچ لبه یا رول چلنیوم
 • نور RGB
 • پلکسی دوبل
 • پلکسی آیینه ای

به ازای هرسانت افزایش قطر قلم از مقدار نرمال ( 5cm الی 12cm ) مبلغی به مبلغ کل اضافه می گردد.

 

چرا تابلوسازی در کلینیک مشاوره تبلیغات آریاز

تابلو سازی کلینیک مشاوره تبلیغات آریاز با بیش از 10 سال سابقه درخشان در امور طراحی ، ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغات محیطی با جدید ترین متد روز دنیا در خدمت شما مشتریان گرامی، مدیران محترم سازمانها و کسب و کارهای  می‌باشد.

گروه تابلوسازی آریاز با بهره گیری از توان بالای طراحان گرافیست بهترین طرح ها را برای شما خلق میکند و به شما ارائه می دهد و مهندسان و مجریان توانمند تابلوسازی در اهواز و در کارگاه کلینیک کسب و کار آریاز کار را برای شما به بهترین شکل ممکن و به نحو احسن اجرا می نمایند .

کیفیت برتر در پروژه های مختلف تابلو سازی و رضایت مشتریان از امتیازات  کلینیک مشاوره تبلیغات آریاز است.

ما برآنیم که به کسب و کار شما رونق ببخشیم و برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را به کار میبندیم و برای رسیدن به هدف همراه شما هستیم و تا رسیدن به بهترین نتیجه از تلاش باز نمی ایستیم.

 

ویژگی های اصلی سفارش تابلو حروف برجسته در کلینیک مشاوره تبلیغات آریاز

 

 • طراحی، ساخت و نصب در زمان مناسب
 • کیفیت بالای متریال مورد استفاده
 • طول عمر بالا
 • ارسال به سراسر کشور
 • مقاوم در برابر سرما و گرما

جهت مشاوره و سفارش با شماره 09902614744 تماس بگیرید.